Zoeken
  • Paul

Hoe kunnen we je helpen ?

Bijgewerkt: feb 7


Jeugdhulpverlening is gelukkig (nog) geen money business. Het belang van de cliënt hoort centraal te staan. Het is dan ook niet de bedoeling om elkaar als organisaties te beconcurreren, maar integendeel om samen tot een breder en beter passend aanbod te komen voor zij die hulp nodig hebben.

Dat was het uitgangspunt voor een eerste overleg hier in onze lokalen vorige maand tussen Forta Kuné, Oranjehuis, La Trao en Prusik . Allen hebben we een aanbod naar cliënten inzake ervaringsgericht leren, aanvullend op de meer verbaal georiënteerde klassieke hulpverlening.

Uit het overleg kwamen naast overlappingen ook duidelijke accentverschillen naar voor, vervat in de eigen formats. Bedoeling is om net deze nuances in de toekomst meer te gaan exploreren, om op die manier tot een gedifferentieerd, transparant en toegankelijk aanbod te komen voor alle potentiële cliënten binnen onze provincie.

Wordt vervolgd.

#samenwerking

14 keer bekeken

Hoogstraat 98 - bus 10
8800 Roeselare

0032 51 75.53.04
info@latrao.be

La Trao is de ondersteuningsmodule
van  vzw Onze Kinderen
www.vzw-ok.be

Pp

draft