top of page

Anders, of neen : beter !


De eerste La Trao Xtra is achter de rug is. Een realiteitstoets was het zeker wel. We praatten met alle betrokkenen en stelden het concept hier en daar wat bij. Niet fundamenteel ingrijpend, maar wel belangrijk. Zoals eerder aangekondigd is La Trao Xtra, na deze try-out, voortaan ook toegankelijk voor externe cliënten en diensten !

Om het effect van de ontheming meer te kunnen benutten, worden tijdens de toeleiding het gebruik van telefoon en internet doorgesproken en in de planning opgenomen. Naast een expliciete vermelding van de persoonlijke doelstellingen van de deelnemer. Op die manier komt ook het specifieke karakter van de time-out als leer-werk ervaring beter tot uiting.

Voortaan zal La Trao instaan voor de coaching van de deelnemer, die hierdoor (net zoals in de andere programma's van La Trao) de kans krijgt op een blanco start. Daarnaast worden zo ook de parallelle contacten tussen enerzijds begeleider en deelnemer en anderzijds La Trao en het gastgezin afgebouwd, wat de eenvormigheid van de communicatie ongetwijfeld ten goede zal komen.

Voorts vertrekt een deelnemer per definitie voor een periode van vier weken. Sowieso niet minder, maar ook niet meer. Wel kan er tijdens het verblijf overeengekomen worden om de duur van de time-out met een week te verlengen. En dit tot viermaal toe, tot een maximum verblijfsduur van acht weken.

Tenslotte werd ook de prijs van het programma nog wat verlaagd, waarmee we de drempel voor toekomstige deelnemers op financieel vlak meer haalbaar willen maken.

Meer weten ? Klik dan op deze link.

Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
bottom of page