Is La Trao een vorm van teambuilding ?


Neen. La Trao bedient geen groepen of volledige teams, maar focust op die relaties die er werkelijk toe doen :
duo’s die intens samenwerken. Het programma wordt op maat van het duo gemaakt obv thema, interesses
en persoonlijkheden en is gericht op het (re-)connecteren met elkaar, groei en het optimaliseren van de werkrelatie.
Per bedrijf kunnen maximaal vier duo’s tegelijk op pad worden gestuurd. De duo’s hebben onderweg weinig tot geen
contact met elkaar.
Waarom is vrijwilligheid belangrijk ?


Deelnemers die er zelf voor kiezen om met elkaar op tocht te gaan en samen de thema‘s van hun tocht kunnen bepalen,
zijn meer betrokken, gaan bewuster op stap en komen bijgevolg tot ‘meer resultaat’. De toeleiding vormt op zich reeds
een belangrijk deel van de tocht.
Waarom geven jullie vooraf geen informatie over de bestemming of de opdrachten ?


Het samen niet-weten brengt mensen op gelijke voet en versterkt de (lots)verbondenheid binnen het duo.
Het niet kunnen anticiperen op wat komen gaat, noodzaakt bovendien om in het hier & nu te blijven.
Waarom mogen deelnemers geen GSM, muziekspeler, tablet, laptop of eigen geld meenemen ?


Met het ontnemen van heel wat hedendaagse vluchtwegen helpen we de focus van de deelnemers te richten
op het hier & nu en de interactie binnen het duo. Het ritme van een dagelijkse nieuwe opdracht en een coaching gesprek,
het enige waarmee men als deelnemer hoeft bezig te zijn, en de insteek van de coaches versterkt dit nog eens.
Waarom de combinatie van ervaringsgerichte opdrachten en realtime coaching ?


Doordat deelnemers tijdens de gerichte opdrachten op elkaar aangewezen zijn, brengen we hen uit hun comfortzone
en ontdekken ze nieuwe kanten van zichzelf, van de ander en onderliggende en minder gekende interactiepatronen.
De gedeelde ervaringen worden een referentiepunt bij toekomstige interacties.
De coach laat de deelnemers op locatie in het hier & nu hun ervaringen verwoorden en betekenis geven, reflecteren
over hun samenwerking (sterktes & zwaktes) en kijkt samen met hen wat ze hieruit kunnen meenemen naar de werkvloer.
Wat gebeurt er met de informatie die tijdens de coaching gesprekken op tafel komt ?


Deelnemers blijven eigenaar van wat ze tijdens de coaching gesprekken brengen. Slechts op die manier kunnen we
de nodige veiligheid bieden, zodat er dingen worden besproken waarmee ze vervolgens aan de slag kunnen.
De directie heeft als opdrachtgever evenwel recht op informatie. Na de tocht volgt daarom een overdrachtsgesprek.
De inhoud van dit gesprek wordt voorbereid door deelnemers en coach.
Waarom zou ik kiezen voor een tocht van vijf dagen als het ook in twee dagen kan ?


De optimale duur van het programma is afhankelijk van het thema en de eigenheid van het duo.
De kans om tot authenticiteit en echte ontmoeting te komen, de basis voor een andere vorm van interactie
en bijgevolg ook samenwerking, is evenwel recht evenredig met de geinvesteerde tijd.
Hoe verloopt de toeleiding ?


Vooreerst is er het oriëntatiegesprek met de directie, waarin de krijtlijnen van de samenwerking worden vastgelegd.
Daarna volgt een uitdiepingsgesprek met de (potentiële) deelnemers om het (de) thema(‘s) van de tocht vast te leggen.
Tenslotte volgt een driehoeksgesprek waarin de overeenkomst zowel met directie als met de deelnemers wordt fijngestemd.
Hoeveel kost La Trao Business ?


Afhankelijk van het thema en de uniciteit van het duo creëren we programma’s van twee tot vijf dagen,
in binnen- of buitenland, elk met een eigen prijskaartje. In deze prijs zit steeds een C.S.R.-bijdrage* verrekend.
Op vraag kan er à la carte een pakket worden samengesteld, met respect voor de eigenheid van ons format
(soberheid inzake activiteiten en logement, geen gsm-muziekspeler-tablet-laptop-eigen geld, coaching, enz.)
Waarom kiezen voor La Trao ?


Crew met ruim acht jaar ervaring in het bedenken en uitwerken van ervaringsgerichte programma’s in binnen- & buitenland.
Coaches met minstens tien jaar ervaring in het begeleiden van complexe (gezins)relaties in de Bijzondere Jeugdzorg
(posities, processen, enz.).
Ervaring in het hanteren van verschillende denkkaders : ervaringsleren, machtsdriehoek, inspirerend coachen, contextuele, systeemdenken, oplossingsgerichte, transactionele analyse , enz.
Bovendien maakt uw bijdrage het mogelijk voor een cliënt binnen de hulpverlening om deel te nemen aan een La Trao Classic/Junior of K.E.T.*.

FAQ Business

lees meer

(*) Corporate Social Responsability
      Bedrijven die intekenen op een La Trao Business programma betalen automatisch een extra bedrag waarmee La Trao 
      programma’s binnen de hulpverlening financieel worden ondersteund.

brochure La Trao Business :
klik op onderstaand icoontje