Missie & visie

een bijzondere manier 

 van verbinden

 La Trao biedt zijn deelnemers een bijzonder ervaringsmoment aan,
dat kadert binnen het individuele handelingsplan van onze cliënt in het algemeen
en van de moeilijk begeleidbare gezinnen in het bijzonder.

Zoals ons motto aangeeft focussen we ons op de verbinding tussen mensen,
als aangrijpingspunt voor  groei en ontwikkeling.

We maken geen onderscheid tussen privé of professionele relaties, 
werken zowel preventief als remediërend en enkel op basis van vrijwilligheid.

Onze programma's zijn exclusief maatwerk
en worden steeds aanvullend ingezet ten aanzien van bestaande trajecten.

Op La Trao combineren we een aantal theoretische denkkaders
en delen we volgende overtuigingen :

vrienden van La Trao

Door in beweging te komen worden gevoelens van inertie uitgedaagd. Het opnieuw zien van gedragseffecten in het hier en nu kan helpend zijn in het doorbreken van psychische en relationele impasses."

Samen praten werkt, samen iets doen voegt iets toe. De combinatie van beiden verhoogt de kans op een meer blijvende impact."

Het samen verwezenlijken van iets en het delen van deze ervaring werkt verbindend. Al zijn problemen hiermee niet blijvend opgelost, het zich verbonden weten met zijn context is een belangrijke voorwaarde voor het psychisch welbevinden.

Mensen komen in hun macht wanneer ze de positieve elementen van almacht, machteloosheid en strijd kunnen combineren. Het verkrijgen van inzicht in en het experimenteren met gedragsalternatieven binnen deze driehoek kan worden gekaderd zowel door het observeren van de eigen effectiviteit, door het vergroten van sociale competentie en door het vormen van een positieve en stabiele identiteit. "

Transparantie in doelstellingen & engagement zijn omgekeerd evenredig aan druk & dwang en verhogen de kans op welslagen van wat men beoogt."

Uitdagingen op fysiek, cognitief, emotioneel en gedragsmatig vlak zijn nooit doel op zich, maar laten soms ervaren wat niet kan of mag gezegd worden. Aansluitende coaching gesprekken bieden een veilig platform om daarna een en ander toch in taal proberen te vatten."

Het focussen op het hier & nu (omstandigheden, blanco coaching, enz.) is een helpende tussenstap in het maken van de transfer naar het daar & dan."

Please reload