Veelgestelde vragen

Wie kan deelnemen aan een Trao Classic / Junior ?


Beide programma’ s zijn vrij toegankelijk. Bijgevolg kan iedereen zich als potentiële deelnemer aanmelden.
De enige twee voorwaarden zijn dat de deelnemers vrijwillig instappen en dat deelname deel uitmaakt
van een hulpverleningsproces, m.a.w. dat er reeds een vorm van hulpverlening is voorafgaand aan
en volgend op het La Trao programma.
Waarom moet er sprake zijn van een hulpverleningsproces ?


Deelnemers zijn gedurende het programma de klok rond op elkaar aangewezen, zowel voor het uitvoeren
van de opdrachten als voor de invulling van het dagelijkse leven (eten, slapen, enz.). Daarnaast is er weinig
tot geen contact met andere deelnemers. Dit maakt een Trao formule telkens tot een zeer intensieve periode,
waarvan de effecten het best ondervangen kunnen worden binnen een begeleidingsproces door derden.
Moet men superman of -vrouw zijn om te kunnen deelnemen ?


Opdrachten zijn nooit doel op zich, maar vormen een alibi om samen bezig te zijn. De correcte uitvoering ervan
is ondergeschikt aan de bereidheid om te praten over het proces dat ermee gepaard ging. Het accent ligt dan ook
niet zozeer op het fysiek-avontuurlijke, maar veeleer op de mentale uitdaging. Opdrachten zijn dus haalbaar,
nooit competitief en gedoseerd in aantal. Een beetje basisconditie, vermogen tot experimenteren met rollen
en bereidheid tot reflectie zijn evenwel noodzakelijk.
Waarom geven jullie vooraf geen informatie over de bestemming of de soort opdrachten ?


Het samen niet-weten brengt mensen op gelijke voet en versterkt de (lots)verbondenheid binnen het duo of het gezin.
Het niet kunnen anticiperen op wat komen gaat, noodzaakt bovendien om in het hier & nu te blijven.
Wat bedoelen jullie met ‘focus op het hier & nu in de omstandigheden’ ?


Deelnemers mogen geen GSM, muziekspeler, tablet, laptop of eigen geld meenemen. Met het schrappen
van deze hedendaagse vluchtwegen helpen we de focus van de deelnemers te richten op het hier en nu
en de interactie binnen het duo/het gezin. Het ritme van een dagelijkse nieuwe opdracht, het enige waarmee
men als deelnemer hoeft bezig te zijn, en de insteek van de coaches versterkt dit nog eens.
Waarom kiezen jullie met La Trao Classic voor een buitenlandse bestemming ?


Voor zowat elk programma zoeken we locaties buiten de habitat van de deelnemers.
Bij La Trao Classic kiezen we bewust voor een buitenlandse bestemming en meer bepaald voor een regio
die inzake taalen cultuur danig verschilt van de onze. Op die manier worden de verschillen binnen het duo
als relatief beleefd in vergelijking met deze met de buitenwereld, wat op zich weer verbindend werkt.
Waarom is er coaching tijdens een Classic / Junior ?


Coachinggesprekken zijn ondersteunend aan de opdrachten & doelstellingen tijdens het traject en zorgen ervoor
dat wat er zich afspeelt niet onopgemerkt voorbij gaat. Deze dagelijkse gesprekken zijn één van de weinige
voorspelbaarheden die we de deelnemers bieden, duren ongeveer een uur en vinden plaats op locatie.
Dit kan een hotelkamer zijn, maar net zo goed ergens op een bank in het park of tijdens een wandeling.
Wat is een ‘blanco’ coach en waarom kiezen jullie daarvoor ?


Een ‘blanco’ coach is iemand die geen geschiedenis heeft met het duo of gezin en geen kennis heeft
van hun dossier. Op die manier kunnen alle betrokkenen met een onbeschreven blad en een open blik
aan het verhaal beginnen. Bovendien zijn deelnemers en coaches verbonden in het niet-weten,
resp. m.b.t. het programma en m.b.t. de geschiedenis van de deelnemers.
Hoe stapt men in een La Trao Classic / Junior ?


Na de aanmelding volgt een vrijblijvend infomoment bij aanmeldende dienst, bij de cliënt aan huis of op La Trao.
Daarna volgen één of meerder toeleidingsgesprekken voor het formuleren van gezamenlijke doelstellingen.
Na het ondertekenen van de overeenkomst en het betalen van deelnameprijs en waarborg is de overeenkomst officieel.
Wat kost deelnemen aan La Trao Classic / Junior ?


De prijs is afhankelijk van de gekozen formule, maar kan nooit een obstakel zijn voor deelname.
Dank zij ons CSR-programma* kunnen we de deelnameprijs voor cliënten enigszins drukken.
De modaliteiten zijn onderwerp van overleg.

FAQ Classic / Junior

*Corporate Social Responsability
   Bedrijven die intekenen op een La Trao Business programma betalen automatisch een extra bedrag waarmee La Trao programma’s
   binnen de hulpverlening financieel worden ondersteund.

lees meer