top of page

Poule ambassadeurs krijgt vorm

De samenstelling van de poule interne ambassadeurs nadert zijn ontknoping. Leuk om te zien hoe niet minder dan een twintigtal collega's zich blijkbaar aangesproken voelen door de werking en de formules van La Trao.

Op maandag 27 januari had een eerste bijeenkomst plaats met potentiële kandidaten, waarin de randvoorwaarden van het ambassadeurschap werden bekeken.

De nefaste combinatie van een uitbreiding van de werking met de jaarlijks toenemende besparingen van de overheid nopen ons immers om één en ander opnieuw te bekijken. Zo willen we zowel het financiële luik van La Trao en bij uitbreiding van onze vzw gezond houden, en daarnaast ook de werkdruk op de teams mede ten gevolge van het coachen tijdens een Classic, Junior of KET billijk houden.


Half februari volgt nog een tweede bijeenkomst waarin nog enkele inhoudelijke tehma's en verwachtingen zullen worden uitgeklaard. Daarna volgt de definitieve samenstelling en hopen we voor langere tijd vertrokken te zijn met een fijne poule van enthousiaste ambassadeurs.

Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
bottom of page